Gaelcholáiste Dhoire

Ceol | Music

Ceol | Music

Múinteoir

 • Eimhéar Ní Mhaolchalainn

TGMO Ceol

CCEA GCSE Music (Sept 2017) https://ccea.org.uk/music

Comhpháirt 1: Taibhiú agus Breithmheas (35%)
Scrúdú seachtrach

Déanann daltaí aithris ar dhá phíosa:

 • Taibhiú aonair amháin (2 bhomaite ar a laghad)
 • Taibhiú ensemble amháin (1 bhomaite ar a laghad, le beirt cheoltóir ar a laghad).

Déanann siad plé agus breithmheas ar a dtaibhithe féin leis an scrúdaitheoir. Freagróidh daltaí 10 gceist agus maireann an plé thart ar 3 bhomaite.

Component 1: Performing and Appraising (35%)
Externally assessed examination

Candidates perform 2 pieces:

 • One solo performance (at least 2 minutes)
 • One ensemble performance (at least 1 minute, with at least two musicians)

Candidates discuss and evaluate their performances with the examiner. Pupils will answer 10 questions and the discussion lasts approximately 3 minutes.

Comhpháirt 2: Cumadóireacht (30%)
Measúnú Rialaithe

Cumfaidh daltaí dhá phíosa ceoil:

 • Píosa A: Cumann daltaí a gcoimre, a stíl cumadóireachta agus a n-acmhainní féin.
 • Píosa B: Cumann daltaí píosa mar fhreagairt ar spreagthach réamheisiúna.

Taifeadann siad a saothair agus soláthraíonn siad scór, príomhbhileog nó cuntas scríofa ar a gcuid oibre.

Component 2: Composing (30%)
Controlled Assessment

Candidates compose two pieces of music:

 • Composition A: Candidates compose their own brief, compositional style and resources.
 • Composition B: Candidates compose a piece in response to a pre-release stimulus.

They record their compositions and provide a score, a lead sheet or a written account of their work.

Comhpháirt 3: Éisteacht agus Breithmheas (35%)
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Tá trí cuid ag an pháipéar:

 • Cuid A: Ceisteanna éisteachta bunaithe ar théacsanna
 • Cuid B: Ceisteanna éisteachta bunaithe ar cheol coimhthíoch ó na tacair staidéir.
 • Cuid C: Píosa scríbhneoireacht sínte bunaithe ar phíosa roghnaithe oibre.

Component 3: Listening and Appraising (35%)
Externally written examination: 1 hour 30 minutes

The paper has 3 sections:

 • Section A: listening questions based on Set Texts
 • Section B: Listening questions based on unfamiliar music from the Areas of Study
 • Section C: one extended writing listening questions based on a Set Work.

No events found
30-Bealt-2022
A Day of Days in Gaelcholáiste Dhoire as Chrissy brought the Anglo-Celt Cup to the castle, the first time the cup has visited a Derry school in 24 years! The entire school community has been on cloud nine since yesterday’s win and we are ecstatic wit
28-Bealt-2022
26-Bealt-2022
Gaelcholáiste Dhoire U13.5 footballers have clinched a historic victory in the final against St. Joseph's Crossmaglen, bringing the Irish News Cup to the castle for the first time!
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Dhoire