Gaelcholáiste Dhoire

Ceol | Music

Ceol | Music

Múinteoir

 • Eimhéar Ní Mhaolchalainn

TGMO Ceol

CCEA GCSE Music (Sept 2017) https://ccea.org.uk/music

Comhpháirt 1: Taibhiú agus Breithmheas (35%)
Scrúdú seachtrach

Déanann daltaí aithris ar dhá phíosa:

 • Taibhiú aonair amháin (2 bhomaite ar a laghad)
 • Taibhiú ensemble amháin (1 bhomaite ar a laghad, le beirt cheoltóir ar a laghad).

Déanann siad plé agus breithmheas ar a dtaibhithe féin leis an scrúdaitheoir. Freagróidh daltaí 10 gceist agus maireann an plé thart ar 3 bhomaite.

Component 1: Performing and Appraising (35%)
Externally assessed examination

Candidates perform 2 pieces:

 • One solo performance (at least 2 minutes)
 • One ensemble performance (at least 1 minute, with at least two musicians)

Candidates discuss and evaluate their performances with the examiner. Pupils will answer 10 questions and the discussion lasts approximately 3 minutes.

Comhpháirt 2: Cumadóireacht (30%)
Measúnú Rialaithe

Cumfaidh daltaí dhá phíosa ceoil:

 • Píosa A: Cumann daltaí a gcoimre, a stíl cumadóireachta agus a n-acmhainní féin.
 • Píosa B: Cumann daltaí píosa mar fhreagairt ar spreagthach réamheisiúna.

Taifeadann siad a saothair agus soláthraíonn siad scór, príomhbhileog nó cuntas scríofa ar a gcuid oibre.

Component 2: Composing (30%)
Controlled Assessment

Candidates compose two pieces of music:

 • Composition A: Candidates compose their own brief, compositional style and resources.
 • Composition B: Candidates compose a piece in response to a pre-release stimulus.

They record their compositions and provide a score, a lead sheet or a written account of their work.

Comhpháirt 3: Éisteacht agus Breithmheas (35%)
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Tá trí cuid ag an pháipéar:

 • Cuid A: Ceisteanna éisteachta bunaithe ar théacsanna
 • Cuid B: Ceisteanna éisteachta bunaithe ar cheol coimhthíoch ó na tacair staidéir.
 • Cuid C: Píosa scríbhneoireacht sínte bunaithe ar phíosa roghnaithe oibre.

Component 3: Listening and Appraising (35%)
Externally written examination: 1 hour 30 minutes

The paper has 3 sections:

 • Section A: listening questions based on Set Texts
 • Section B: Listening questions based on unfamiliar music from the Areas of Study
 • Section C: one extended writing listening questions based on a Set Work.

No events found
29-Samh-2022
Treoir maidir le hAcmhainní Spriocdhírithe Bunaithe ar Cheantar agus Tacaíocht Phraiticiúil do Theaghlaigh agus Páistí atá ag streachailt leis an gCostas Maireachtála Reatha. // A Guide to Locality Based Targeted Resources and Practical Support for F
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Dhoire