Gaelcholáiste Dhoire

Ceol | Music

Ceol | Music

Múinteoir

  • Eimhéar Ní Mhaolchalainn

TGMO Ceol

CCEA GCSE Music (Sept 2017) https://ccea.org.uk/music

Comhpháirt 1: Taibhiú agus Breithmheas: 35%
Scrúdú seachtrach

Déanann daltaí aithris ar dhá phíosa:
Taibhiú aonair amháin (2 bhomaite ar a laghad)
Taibhiú ensemble amháin (1 bhomaite ar a laghad, le beirt cheoltóir ar a laghad).

Déanann siad plé agus breithmheas ar a dtaibhithe féin leis an scrúdaitheoir. Freagróidh daltaí 10 gceist agus maireann an plé thart ar 3 bhomaite.

Component 1: Performing and Appraising: 35%
Externally assessed examination

Candidates perform 2 pieces:
One solo performance (at least 2 minutes)
One ensemble performance (at least 1 minute, with at least two musicians)

Candidates discuss and evaluate their performances with the examiner. Pupils will answer 10 questions and the discussion lasts approximately 3 minutes.

Comhpháirt 2: Cumadóireacht: 30%
Measúnú Rialaithe

Cumfaidh daltaí dhá phíosa ceoil:
Píosa A: Cumann daltaí a gcoimre, a stíl cumadóireachta agus a n-acmhainní féin.
Píosa B: Cumann daltaí píosa mar fhreagairt ar spreagthach réamheisiúna.

Taifeadann siad a saothair agus soláthraíonn siad scór, príomhbhileog nó cuntas scríofa ar a gcuid oibre.

Component 2: Composing: 30%
Controlled Assessment

Candidates compose two pieces of music:
Composition A: Candidates compose their own brief, compositional style and resources.
Composition B: Candidates compose a piece in response to a pre-release stimulus.

They record their compositions and provide a score, a lead sheet or a written account of their work.

Comhpháirt 3: Éisteacht agus Breithmheas: 35%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Tá trí cuid ag an pháipéar:
Cuid A: Ceisteanna éisteachta bunaithe ar théacsanna
Cuid B: Ceisteanna éisteachta bunaithe ar cheol coimhthíoch ó na tacair staidéir.
Cuid C: Píosa scríbhneoireacht sínte bunaithe ar phíosa roghnaithe oibre.

Component 3: Listening and Appraising: 35%
Externally written examination: 1 hour 30 minutes

The paper has 3 sections:
Section A: listening questions based on Set Texts
Section B: Listening questions based on unfamiliar music from the Areas of Study
Section C: one extended writing listening questions based on a Set Work.

Noll 23
2021
Saoire na Nollag | Christmas Holidays
Ean 22
2022
Lá Oscailte | Open Day
Ean 24
2022
Lá Saoire | School Holiday
Feabh 14
2022
Briseadh Meántéarma | Midterm Break
27-M.Fómh-2021
Bhí Bliain 8 ag sainaithint plandaí inniu ar chúl an Chaisleáin mar chuid den topaic 'Éagsúlacht na Nithe Beo' le tacaíocht iontach ó Chaoimhe, Bliain 13.
06-M.Fómh-2021
We are delighted to announce that Year 9 student, Éinín, secured a place in the preliminary round of the BBC School Soloist of the Year 2021 competition. However, due to Covid-19 restrictions, the competition was cancelled before
12-Lún-2021
We are very proud of our pupils who received their GCSE results today. Congratulations! Year 10 pupils received their GCSE Irish results and a number of Year 11 pupils received their Additional Maths results. Well done everyone!
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2021 Gaelcholáiste Dhoire