Gaelcholáiste Dhoire

R-fhoghlaim | E-Learning

ag foghlaim ón bhaile.png Is féidir suíomh inmheánach na scoile le bheith in úsáid ag daltaí agus iad ag foghlaim ón bhaile. Tá an-cuid áiseanna anseo le tacú le daltaí sa bhaile. Tabhair faoi deara go bhfuil rochtain agat ar an suíomh seo agus tú sínithe isteach ar do chuntas C2k amháin.

Pupils should use the school intranet when learning from home. There are numerous resources to support pupils as they learn from home. Please note that pupils can only access the intranet while logged into their C2k account.

Is féidir le dalta rochtain a fháil ar a ndoiciméid scoile ón rannán 'My Files' ar tairseach ar líne C2k My-School. Ní mór do dhalta logáil isteach lena n-ainm úsáideora agus pasfhocal C2k, mar shampla jsmith123. Is féidir rochtain a fháil ar Google Classroom, aipeanna Microsoft Office 365 agus a ríomhphost scoile fosta.


Pupils can access their school documents from the 'My Files' section on C2k's online portal My-School. Pupils should log in with their C2k username and password, for example jmith123. Pupils can also access Google Classroom, Microsoft Office 365 apps and their school email.

office-365-logo-cloud-1.jpg

Tugann an tairseach Microsoft Office 365 fáil ar aipeanna ar nós Word, PowerPoint, Excel, agus Outlook. Tá an pacáiste 'Office Suite' saor in aisce le híoslódáilar chúig ghléas pearsanta sa bhaile más úsáideoir oideachais thú. Is féidir le dalta logáil isteach ag úsáid a seoladh ríomhphoist agus pasfhocal scoile, m.sh. ainmúsáideora@c2ken.net


Microsoft Office 365 portal gives pupils access to apps such as Word, PowerPoint, Excel, agus Outlook. The Office Suite package is free to download on five personal devices at home if you are an education user. Pupils can log in using their school e-mail address and password, e.g. username@c2ken.net

Is féidir le daltaí rochtain a fháil ar a seomraí ranga fíorúil ar Google Classroom ag úsáid a seoladh ríomhphoist agus pasfhocal C2k. Cinntigh go bhfuil tú ag rochtain Google Classroom le do chuntas C2k, chan do chuntas pearsanta Gmail. An bhfuil níos mó tacaíochta de dhíth? Cliceáil anseo


Pupils can access their virtual classrooms on Google Classroom using their C2k email address and password. Make sure that you are accessing Google Classroom with your C2k account and not your personal Gmail account. Do you need more support? Click here

Is féidir le daltaí rochtain a fháil ar SIMS Student ar an suíomh gréasáin SIMS nó ar an aip SIMS Student ar a nguthán cliste. Cliceáil ar an cuntas ar chláraigh tú leis, mar shampla do chuntas Google nó do ríomhphoist C2k agus sínigh isteach leis na sonraí céanna. Is féidir le dalta a bpasfhocal féin a athrú ón bhaile.


Pupils can access SIMS Student on the SIMS website or on the SIMS Student app on their smart phone. Click on the account you registered with, for example your Google account or your C2k email and sign in using the same details. Pupils can change their own password from home.

Agus daltaí ag foghlaim ón bhaile, cuirfear amach clár ama agus nascanna zoom le leanstan. Má tá fadhb nó ceist ar bith agat faoi na ranganna zoom, gabh i dteagmháil le do mhúinteoir foirme trí rphost.


While pupils are learning from home, a zoom timetable and links will be sent out to follow. If you have any problems or questions about the zoom classes, contact your form teacher by e-mail.

Lún 15
2024
Torthaí A Leibhéal || A Level Results
Lún 22
2024
Torthaí TGMO || GCSE Results
Lún 27
2024
Ionduchtúchán Bhliain 8 || Year 8 Induction
Lún 28
2024
Ionduchtúchán Bhliain 11 || Year 11 Induction
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhoire