Gaelcholáiste Dhoire

Tacaíocht Tréadchúraim | Pastoral Support

Tá sé thar a bheith tábhachtach go dtugann tú aire duit féin!

It is extremely important that you look after yourself!

logo.gif
Tacaíocht Seachtrach Lifeline

Más maith leat labhairt le duine taobh amuigh den scoil, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis na heagraíochta seo.

Más maith leat teacht ar thacaíocht agus an tseirbhís chomhairleoireachta scoile druidte le linn laethanta saoire na Nollag, tá Lifeline ar fáil do dhuine ar bith, daoine óga san áireamh, 24 uair an chloig in aghaidh an lae, gach lá den bhliain.

aire.jpg 12 dhoigh.jpg
Ag tabhairt aire duit féin 12 Dhóigh le Tacú le do Shláinte & le d’Fholláine

Téann an físeán seo fríd roinnt dóigheanna is féidir leat cuidiú leat féin le linn na paindéime.

Tá sé tábhachtach bheith dearfach agus spreagtha, mar sin de, seo roinnt céimeanna le tacú le do shláinte agus le d’fholláine.