Gaelcholáiste Dhoire

Corpoideachas | Physical Education

Múinteoirí

 • Roisín Ní Cheallaigh
 • Cian de Bhaldraithe
 • Conor Mac Alasdair

TGMO Corpoideachas

CCEA GCSE Physical Education (Sept 2017) https://ccea.org.uk/physical-education

Comhpháirt 1: Tosca a Chuireann Taca faoi Shláinte agus faoi Fheidhmíocht (25%)
Scrúdú seachtrach: 1 uair 15 bomaite

Component 1: Factors Underpinning Health and Performance (25%)
Externally written examination: 1 hour 15 minutes

Comhpháirt 2: Feidhmíocht a Fhorbairt (25%)
Scrúdú seachtrach: 1 uair 15 bomaite

Component 2: Developing Performance (25%)
Externally written examination: 1 hour 15 minutes

Comhpháirt 3: Feidhmíochtaí an Duine Aonair i nGníomhaíochtaí Coirp agus i Spóirt (50%)
Measúnú Rialaithe

Glacann daltaí páirt i 3 ghníomhaíocht agus/nó spórt.

Component 3: Individual Performances in Physical Activities and Sports (50%)
Controlled Assessment

Students perform 3 physical activities and/or sports.

Leibhéal 1 & 2 Staidéir Ghairmeacha: Timpeallacht agus Sochaí

CCEA Occupational Studies: Design and Creativity (Sept 2013) http://ccea.org.uk/occupational_studies/

Aonad 51: Ag Reáchtáil Imeacht Fóillíochta: 50%
Measúnú rialaithe

 • AO1: Sláinte & Sábháilteacht; Saincheisteanna Timpeallachta; agus Gairmeacha san earnáil fóillíochta (10%)
 • AO2: Ag Reáchtáil an Imeachta (30%)
 • AO3: Luachálacha (10%)

Unit 51: Running a Leisure Event: 50%
Controlled assessment

 • AO1: Health & Safety; Environmental Issues; and Careers in the leisure sector (10%)
 • AO2: Running the Event (30%)
 • AO3: Evaluations (10%)

Aonad 52: Ceannaireacht Spóirt: 50%
Measúnú rialaithe

 • AO1: Sláinte & Sábháilteacht; Saincheisteanna Timpeallachta; agus Gairmeacha san earnáil spóirt (10%)
 • AO2: Ag Reáchtáil an tSeisiúin Spóirt (30%)
 • AO3: Luachálacha (10%)

Unit 52: Sports Leadership: 50%
Controlled assessment

 • AO1: Health & Safety; Environmental Issues; and Careers in the sports sector (10%)
 • AO2: Running the Sports Session (30%)
 • AO3: Evaluations (10%)

Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhoire