Gaelcholáiste Dhoire

Eolaíocht | Science

Múinteoirí

  • Rút Ní Bhléine
  • Bliadhan Glas
  • Seán Higgenbotham
  • Aisling Mhic Dhónaill
  • Marie Ní Néill

TGMO Eolaíocht Shingil

CCEA GCSE Science Single Award (Sept 2017) http://ccea.org.uk/general_science/

Aonad 1: Bitheolaíocht (25%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair

Unit 1: Biology (25%)
Externally assessed examination: 1 hour

Aonad 2: Ceimic (25%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair

Unit 2: Chemistry (25%)
Externally assessed examination: 1 hour

Aonad 3: Fisic (25%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair

Unit 3: Physics (25%)
Externally assessed examination: 1 hour

Aonad 4: Scileanna Praiticiúla (25%)
Leabhrán A: Measúnú praiticiúil (7.5%) - 2 uair

Déantar 2 thasc phraiticiúla (dhá cheann ó Bhitheolaíocht, ó Cheimic nó ón Fhisic).

Leabhrán B: Scrúdú scríofa seachtrach (17.5%)

  • Bunsraith: 1 uair
  • Ardsraith: 1 uair 15 bomaite

Unit 4: Practical Skills (25%)
Booklet A: Practical assessment (7.5%) - 2 hours

Students carry out two practical tasks (from two of Biology, Chemistry and Physics).

Booklet B: External written examination (17.5%)

  • Foundation Tier: 1 hour
  • Higher Tier: 1 hour 15 minutes

TGMO Eolaíocht Dhúbailte

CCEA GCSE Science Double Award (Sept 2017)http://ccea.org.uk/general_science/

Aonad B1: Bitheolaíocht (11%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair

Unit B1: Biology (11%)
Externally assessed examination: 1 hour

Aonad C1: Ceimic (11%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair

Unit C1: Chemistry (11%)
Externally assessed examination: 1 hour

Aonad B2: Bitheolaíocht (14%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair 15 bomaite

Unit B2: Biology (14%)
Externally assessed examination: 1 hour 15 minutes

Aonad C2: Ceimic (14%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair 15 bomaite

Unit C2: Chemistry (14%)
Externally assessed examination: 1 hour 15 minutes

Aonad P2: Fisic (14%)
Scrúdú scríofa seachtrach: 1 uair 15 bomaite

Unit P2: Physics (14%)
Externally assessed examination: 1 hour 15 minutes

Aonad 7: Scileanna Praiticiúla (25%)
Leabhrán A: Measúnú praiticiúil (7.5%) - 3 uair

Déantar 3 thasc praiticiúla (Bitheolaíocht, Ceimic agus Fisic).

Leabhrán B: Scrúdú scríofa seachtrach (17.5%) - 1 uair 30 bomaite

Bitheolaíocht 30 bomaite, Ceimic 30 bomaite agus Fisic 30 bomaite

Unit 7: Practical Skills (25%)
Booklet A: Practical assessment (7.5%) - 3 hours

Students carry out three pre-release practical tasks (Biology, Chemistry and Physics).

Booklet B: External written examination (17.5%) - 1 hour 30 minutes

Biology 30 minutes, Chemistry 30 minutes and Physics 30 minutes

Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhoire