Gaelcholáiste Dhoire

Gaeilge | Irish

Múinteoirí

  • Susan Uí Mhianáin
  • Cathy Mhic an tSionnaigh
  • Marie Ní Néill
  • Sean Ceitinn

TGMO Gaeilge

CCEA GCSE Gaeilge (Sept 2017) http://ccea.org.uk/gaeilge/

Comhpháirt 1: Éisteacht & Labhairt sa Ghaeilge: 20%
Measúnú Rialaithe

Tasc 1: Plé 4-6 bomaite ar thopaic réamhullmhaithe.
Tasc 2: Plé grúpa 4-6 bomaite.

Component 1: Listening & Speaking in Irish: 20% _
Controlled Assessment

Task 1: 4-6 minutes discussion on prepared topic.
Task 2: 4-6 minutes group discussion.

Comhpháirt 2: Léamh & Scríobh sa Ghaeilge: 20%
Measúnú Rialaithe: Scrúdú 1 uair

Tugann CCEA téama don dá bhliain, mar shampla ‘Grá’ agus déanann an dalta comparáid agus codarsnacht idir dhá fhoinse litríochta, ficsean agus neamhfhicsean.

Component 2: Reading & Writing in Irish: 20%
Controlled Assessment: 1 hour exam

CCEA set a theme for the two year course, for example, ‘Love’ and the pupil compares and contrasts the theme in one fictional source and one non-fictional.

Comhpháirt 3: Léamh sa Ghaeilge: 30%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Roinn 1: Ag láimhseáil eolais
Roinn 2: Scileanna anailíse
Roinn 3: Aistriúchán ó Ghaeilge go Béarla

Component 3: Reading in Irish: 30%
External written examination: 1 hour 30 minutes

Section 1: Information Handling
Section 2: Analysis and Descriptive Skills
Section 3: Translation from Irish to English

Comhpháirt 4: Scríobh sa Ghaeilge: 30%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Roinn 1: Scríobh feidhmiúil
Roinn 2: Úsáid teanga (gramadach agus comhréir) Roinn 3: Aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge

Component 4: Writing in Irish: 30%
External written examination: 1 hour 30 minutes

Section 1: Functional writing
Section 2: Use of language (grammar and syntax)
Section 3: Translation from English into Irish

No events found
30-Bealt-2022
A Day of Days in Gaelcholáiste Dhoire as Chrissy brought the Anglo-Celt Cup to the castle, the first time the cup has visited a Derry school in 24 years! The entire school community has been on cloud nine since yesterday’s win and we are ecstatic wit
28-Bealt-2022
26-Bealt-2022
Gaelcholáiste Dhoire U13.5 footballers have clinched a historic victory in the final against St. Joseph's Crossmaglen, bringing the Irish News Cup to the castle for the first time!
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Dhoire