Gaelcholáiste Dhoire

Gaeilge | Irish

Múinteoirí

  • Cathy Mhic an tSionnaigh
  • Emer Nic Labhraí
  • Susan Uí Mhianáin

TGMO Gaeilge

CCEA GCSE Gaeilge (Sept 2017) http://ccea.org.uk/gaeilge/

Comhpháirt 1: Éisteacht & Labhairt sa Ghaeilge: 20%
Measúnú Rialaithe

Tasc 1: Plé 4-6 bomaite ar thopaic réamhullmhaithe.
Tasc 2: Plé grúpa 4-6 bomaite.

Component 1: Listening & Speaking in Irish: 20% _
Controlled Assessment

Task 1: 4-6 minutes discussion on prepared topic.
Task 2: 4-6 minutes group discussion.

Comhpháirt 2: Léamh & Scríobh sa Ghaeilge: 20%
Measúnú Rialaithe: Scrúdú 1 uair

Tugann CCEA téama don dá bhliain, mar shampla ‘Grá’ agus déanann an dalta comparáid agus codarsnacht idir dhá fhoinse litríochta, ficsean agus neamhfhicsean.

Component 2: Reading & Writing in Irish: 20%
Controlled Assessment: 1 hour exam

CCEA set a theme for the two year course, for example, ‘Love’ and the pupil compares and contrasts the theme in one fictional source and one non-fictional.

Comhpháirt 3: Léamh sa Ghaeilge: 30%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Roinn 1: Ag láimhseáil eolais
Roinn 2: Scileanna anailíse
Roinn 3: Aistriúchán ó Ghaeilge go Béarla

Component 3: Reading in Irish: 30%
External written examination: 1 hour 30 minutes

Section 1: Information Handling
Section 2: Analysis and Descriptive Skills
Section 3: Translation from Irish to English

Comhpháirt 4: Scríobh sa Ghaeilge: 30%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Roinn 1: Scríobh feidhmiúil
Roinn 2: Úsáid teanga (gramadach agus comhréir) Roinn 3: Aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge

Component 4: Writing in Irish: 30%
External written examination: 1 hour 30 minutes

Section 1: Functional writing
Section 2: Use of language (grammar and syntax)
Section 3: Translation from English into Irish

Ean 22
2022
Lá Oscailte | Open Day
Ean 24
2022
Lá Saoire | School Holiday
Feabh 14
2022
Briseadh Meántéarma | Midterm Break
Már 17
2022
Lá Fhéile Pádraig | St. Patrick's Day
13-Ean-2022
Book a trip to tour Gaelcholáiste Dhoire on 22nd January 2022 between 10:00 - 2:30! Because of Covid restrictions an appointment is necessary to be able to attend through the Eventbrite link.
13-Ean-2022
We are now welcoming Rang 7 pupils and their parents to book a trip to tour Gaelcholáiste Dhoire on 22nd January 2022 between 10:00 - 2:30! Because of Covid restrictions an appointment is necessary to be able to attend through the following Eventbrit
11-Ean-2022
Congratulations to the U20 Ladies Senior Football Team who won a game against Shimna College, County Down in Coláiste Feirste yesterday. They will play in the Erne Shield final next week. Good luck girls!
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2022 Gaelcholáiste Dhoire