Gaelcholáiste Dhoire

Gaeilge | Irish

Múinteoirí

  • Susan Uí Mhianáin
  • Seán Céitinn
  • Marie Ní Néill
  • Cathy Mhic an tSionnaigh
  • Aisling Mhic Ruairí
  • Carla Uí Ghruagáin

TGMO Gaeilge

CCEA GCSE Gaeilge (Sept 2017) http://ccea.org.uk/gaeilge/

Comhpháirt 1: Éisteacht & Labhairt sa Ghaeilge: 20%
Measúnú Rialaithe

Tasc 1: Plé 4-6 bomaite ar thopaic réamhullmhaithe.
Tasc 2: Plé grúpa 4-6 bomaite.

Component 1: Listening & Speaking in Irish: 20% _
Controlled Assessment

Task 1: 4-6 minutes discussion on prepared topic.
Task 2: 4-6 minutes group discussion.

Comhpháirt 2: Léamh & Scríobh sa Ghaeilge: 20%
Measúnú Rialaithe: Scrúdú 1 uair

Tugann CCEA téama don dá bhliain, mar shampla ‘Grá’ agus déanann an dalta comparáid agus codarsnacht idir dhá fhoinse litríochta, ficsean agus neamhfhicsean.

Component 2: Reading & Writing in Irish: 20%
Controlled Assessment: 1 hour exam

CCEA set a theme for the two year course, for example, ‘Love’ and the pupil compares and contrasts the theme in one fictional source and one non-fictional.

Comhpháirt 3: Léamh sa Ghaeilge: 30%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Roinn 1: Ag láimhseáil eolais
Roinn 2: Scileanna anailíse
Roinn 3: Aistriúchán ó Ghaeilge go Béarla

Component 3: Reading in Irish: 30%
External written examination: 1 hour 30 minutes

Section 1: Information Handling
Section 2: Analysis and Descriptive Skills
Section 3: Translation from Irish to English

Comhpháirt 4: Scríobh sa Ghaeilge: 30%
Scrúdú seachtrach: 1 uair 30 bomaite

Roinn 1: Scríobh feidhmiúil
Roinn 2: Úsáid teanga (gramadach agus comhréir) Roinn 3: Aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge

Component 4: Writing in Irish: 30%
External written examination: 1 hour 30 minutes

Section 1: Functional writing
Section 2: Use of language (grammar and syntax)
Section 3: Translation from English into Irish

Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhoire