Gaelcholáiste Dhoire

Matamaitic | Mathematics

Múinteoirí

  • Kathryn Ní Mhaoláin
  • Catherine Grieve
  • Séamus Mac Giolla Iontóg
  • Sean Ceitinn

TGMO Matamaitic

CCEA GCSE Mathematics (Sept 2017) http://ccea.org.uk/mathematics/

Tá cúpla rogha ann maidir le measúnú don Mhata a bhaineann le sraitheanna. Bunaithe ar an rogha a dhéantar, tá seans ag daltaí grád C*, B nó A* a bhaint amach.

There are a few options regarding assessment in the subject as different tiers are available. Depending on the option chosen pupils can achieve up to a C*, B or A* grade.

Aonad 1: 45%
Scrúdú seachtrach le háireamhán

Déantar M2, M3 nó M4 ag deireadh Bhliain 11.

Bunsraith (M2): 1 uair 45 bomaite
Ardsraith (M3, M4): 2 uair

Unit 1: 45%
External written examination with calculator

M2, M3 or M4 is completed at the end of Year 11.

Foundation tier (M2): 1 hour 45 minutes
Higher tier (M3, M4): 2 hours

Aonad 2: 55%
Déantar M6, M7 nó M8 ag deireadh Bhliain 12.

Scrúdú seachtrach gan áireamhán

Bunsraith (M6): 1 uair 10 bomaite
Ardsraith (M7, M8): 1 uair 15 bomaite

Scrúdú seachtrach le háireamhán

Bunsraith (M6): 1 uair 10 bomaite
Ardsraith (M7, M8): 1 uair 15 bomaite

Unit 2: 55%
M6, M7 or M8 is completed at the end of Year 12.

External written examination without calculator

Foundation tier (M6): 1 hour 10 minutes
Higher tier (M7, M8): 1 hour 15 minutes

Externally assessed examination with calculator

Foundation tier (M6): 1 hour 10 minutes
Higher tier (M7, M8): 1 hour 15 minutes

TGMO Matamaitic Ardchéime

CCEA GCSE Further Mathematics (Sept 2017) https://ccea.org.uk/further-mathematics

Tá ceithre aonad sa tsonraíocht seo. Is gá do gach dalta staidéar a dhéanamh ar Aonad 1, agus ar dhá cheann ó trí rogha eile.

The specification has four units. Students must complete Unit 1, which is mandatory, and two of the three other units.

Aonad 1: Glanmhatamaitic: 50%
Scrúdú seachtrach: 2 uaire

Unit 1: Pure Mathematics: 50%
External written examination: 2 hours

Aonad 2: Meicnic: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair

Unit 2: Mechanics: 25%
External written examination: 1 hour

Aonad 3: Staitisticí: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair

Unit 3: Statistics: 25%
External written examination: 1 hour

Aonad 4: Matamaitic Scoite agus Cinnte: 25%
Scrúdú seachtrach: 1 uair

Unit 4: Discrete and Decision Mathematics: 25%
External written examination: 1 hour

Aib 20
2023
Lá Inseribhíse
29-Samh-2022
Treoir maidir le hAcmhainní Spriocdhírithe Bunaithe ar Cheantar agus Tacaíocht Phraiticiúil do Theaghlaigh agus Páistí atá ag streachailt leis an gCostas Maireachtála Reatha. // A Guide to Locality Based Targeted Resources and Practical Support for F
30-Bealt-2022
A Day of Days in Gaelcholáiste Dhoire as Chrissy brought the Anglo-Celt Cup to the castle, the first time the cup has visited a Derry school in 24 years! The entire school community has been on cloud nine since yesterday’s win and we are ecstatic wit
Caisleán Dhún Geimhin, Dún Geimhin, Co Dhoire, BT47 4LF.
028 7774 1015
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2023 Gaelcholáiste Dhoire